Nápověda a uživatelská příručka ParkSimply

Úvod

Aplikace ParkSimply je určena pro mobilní platby za nabízené služby.

Primárně je zaměřena na elektronickou platbu parkovného ve městech, nákupních centrech, parkovacích domech a nemocnicích.

Parkující má možnost výběru platby parkovného buď prostřednictvím služby PREMIUM SMS českých mobilních operátorů, nebo prostřednictvím platební karty.

První spuštění aplikace

Po prvním spuštění aplikace ParkSimply Vás v registrační obrazovce vybízíme k zadání telefonního čísla, k vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami a se zasíláním marketingových materiálů.

Protože každá platba provedená prostřednictvím aplikace ParkSimply musí být identifikována telefonním číslem, je potřeba v aplikaci nastavit Vaše telefonní číslo, které bude s platbami parkovného spojeno.

Aby vše správně probíhalo, zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu (např. +420 111 222 333).

Parkovací lístky budou vydány vždy ve spojení s aktuálně nastaveným telefonním číslem. Věnujte proto nastavení správného telefonního čísla patřičnou pozornost.

Souhlas s obchodními podmínkami je důležitý pro nás i pro vás, aby byl mezi námi, jako poskytovatelem služby platby parkovného, a Vámi, jako spotřebitelem, vyjasněný první vztah. Bez Vašeho souhlasu s obchodními podmínkami Vám žádnou platbu nemůžeme zprostředkovat.

Udělení souhlasu se zasíláním marketingových materiálů je zcela dobrovolné. Pokud nám souhlas udělíte, budeme Vám občas zasílat různé informace z našeho businessu.

Vyjádření souhlasu či nesouhlasu provedete pomocí požadovaného nastavení přepínače u příslušné položky. Souhlas vyjádříte nastavením přepínače do polohy Zapnuto. To znamená, že přepínací kolečko je u pravého okraje. Přepínač je v této pozici podbarven zeleně. Nesouhlas vyjádříte přesunem přepínacího kolečka do polohy Vypnuto, tedy k levému okraji přepínače. Přepínač je v této pozici podbarven černě.

Zadané telefonní číslo i vyjádření souhlasů je možné v Nastavení kdykoliv změnit.

Jak koupit nový parkovací lístek

Pro úspěšné zakoupení parkovacího lístku musí být Váš telefon připojen k internetu.

Pokud kupujete nový typ parkovacího lístku, postupujte následovně:

 1. V hlavním okně aplikace, které zobrazíte z menu volbou Koupit lístek, vyberte způsob platby za parkovací lístek kliknutím na tlačítko s požadovanou platební metodou, které jsou k dispozici dvě: Platba kartou, nebo platba pomocí prémiové SMS.
 2. Zvolte Parkovací zónu, pro kterou chcete parkovací lístek zakoupit. Výběr můžete uskutečnit některým z těchto způsobů:
  • pomocí tlačítka geolokace. Po kliknutí na toto tlačítko (první zelené tlačítko zleva) se aplikace pokusí určit vaší polohu. Pokud se to podaří, aplikace doplní zónu, ve které se právě nacházíte.
  • načtením QR kódu: Pokud jste v blízkosti parkovacího automatu v zóně, ve které parkujete, pak se po kliknutí na tlačítko načtení QR kódu (druhé zelené tlačítko zleva) aktivuje fotoaparát vašeho mobilu. To Vám umožní naskenovat QR kód vylepený na tomto parkovacím automatu. Po úspěšném načtení QR kódu bude zóna automaticky doplněna.
  • výběrem parkovací zóny ze seznamu: Po kliknutí na tlačítko seznamu parkovacích zón (třetí zelené tlačítko zleva) vyberte zónu, pro kterou chcete parkovací lístek koupit.
  • pomocí mapy: V zobrazené mapě klikněte na místo, kde parkujete. Aplikace doplní zónu odpovídající místu označené na mapě kliknutím. Velikost mapy můžete zvětšit kliknutím na znaménko plus (+) umístěné v horním okraji mapy. Zmenšit mapu do původní velikosti je možné kliknutím na znaménko mínus (-) umístněné v horním okraji mapy.
  • zápisem jména ulice, ve které parkujete: do textového pole označeném Zadejte místo… začněte psát název ulice, ve které parkujete. Jakmile aplikace rozpozná začátek názvu, který vepisujete, zobrazí pod textovým polem seznam nalezených názvů ulic. Kliknutím na správný název ulice v zobrazeném seznamu bude nastavena odpovídající parkovací zóna.
 3. Do textového pole označeného Registrační značka / SPZ vepište registrační značku vozidla (státní poznávací značku), pro které chcete parkovací lístek zakoupit. Dále překontroluje nebo nastavte správný typ vozidla, pro který parkovací lístek pořizujete. Přednastavený typ vozidla je osobní automobil. Je-li potřeba typ vozidla změnit, kliknutím na zelené tlačítko za textovým polem s registrační značkou zobrazíte další dva typy vozidel: motocykly a autobusy. Kliknutím na požadovanou ikonu určíte typ vozidla.

  Zadání registrační značky věnujte řádnou pozornost, aby v případě kontroly platby za parkování bylo vše v pořádku.

  Zadaná registrační značka nebo případně první dvě zadané registrační značky si aplikace zapamatuje pro další použití. Při dalším nákupu se objeví jako tlačítka před textovým polem pro zadání registrační značky. Pokud chcete dříve použitou registrační značku využít, stačí, aby bylo tlačítko s odpovídající uloženou registrační značkou aktivní (je celé zelené).

  Pokud chcete vystavit parkovací lístek pro jinou registrační značku, než která je uložena v tlačítku, stačí ji vepsat do textového pole pro zadání registrační značky. Vepsaná registrační značka v tomto poli má vždy přednost před uloženou registrační značkou.

  Vymazat uložené registrační značky je možné v Nastavení.

 4. Jsou-li všechny tři parametry, tedy platební metoda, parkovací zóna a registrační značka, nastaveny, aplikace zpřístupní tlačítko Zvolte parametry parkování (tlačítko je celé šedivé). V tom případě na něj klikněte.

  Zobrazí se seznam dostupných typů parkovacích lístků určených pro zadané nastavení. V zobrazeném seznamu klikněte na požadovaný typ parkovacího lístku. Tím se vybraný typ parkovacího lístku označí.

 5. Pokud jste jako platební metodu zvolili SMS, stačí nyní kliknout na tlačítko Zaplatit. Aplikace sestaví objednací SMS zprávu a připraví ji k odeslání. Samotné odeslání objednací SMS zprávy provedete způsobem běžný pro odesílání SMS zpráv ve Vašem telefonu.

  Parkovací lístek Vám bude následně doručen ve formě SMS zprávy. V aplikaci ParkSimply nebude takový parkovací lístek zobrazen.

  Pro možnost platby prostřednictvím SMS je potřeba, abyste měli SIM kartu českého operátora mobilních telefonních sítí a měli povoleno odesílat SMS zprávy typu PREMIUM SMS určené k platbám za služby prostřednictvím mobilních operátorů.

 6. Pokud jste jako platební metodu zvolili platební kartu, je potřeba se rozhodnout, zda si má platební brána Vaši kartu zapamatovat pro další nákupy.

  Pokud této možnosti chcete využít, nastavte přepínač Zapamatovat kartu na Zapnuto: přepínací kolečko přepínače nastavte k pravému okraji. Přepínač je v této pozici podbarven zeleně. Po odsouhlasení zobrazeného upozornění se zpřístupní pole Název karty pro pojmenování Vaší platební karty. Výchozí název „Moje karta“ můžete ponechat nebo přepsat. Při dalších platbách již nebudete muset na platební bráně ČSOB znovu zadávat údaje o vaší platební kartě, protože další nákup bude realizován prostřednictvím uložené platební karty. Data o Vaší kartě budou uložena v zabezpečeném úložišti platební brány ČSOB.

  Pro pokračování klikněte na tlačítko Zaplatit.

  Při první platbě platební kartou budete přesměrování do platební brány ČSOB. Zde postupujte dle pokynů na obrazovce. Zadejte Číslo karty, Platnost a CVV/CVC kód, který se nachází na zadní straně Vaší platební karty vpravo v bílém podpisovém proužku. V případě karet typu VISA a MasterCard nebo Diners Club jsou to poslední 3 číslice. Jsou-li všechny údaje zadány, platbu dokončíte kliknutím na tlačítko Zaplatit, ve kterém je také uvedena částka, kterou platíte.

  Pokud je již Vaše platební karta na platební bráně ČSOB uložena, proběhne platba z Vaší uložené karty.

  V pravém horním rohu aplikace je zobrazen symbol platební karty, který informuje o tom, zda je platební karta v aplikaci uložena. Je-li symbol platební karty doplněn zeleným zatržítkem, znamená to, že platební karta je v aplikaci uložena. Pokud je symbol platební karty doplněn červeným křížkem, znamená to, že platební karta v aplikaci uložena není.

 7. Jestliže platba platební kartou proběhla úspěšně, aplikace zobrazí zakoupený parkovací lístek. Ten bude uložen v aplikaci v oddíle Poslední zakoupené.

  V horním záhlaví aplikace ve druhé ikoně zleva je pak zobrazen čas zbývající do konce platnosti platného parkovacího lístku. Kliknutím na tento údaj se zobrazí související parkovací lístek. Zobrazený čas sčítá doby platnosti všech sousledných parkovacích lístků, tedy lístků zakoupených pro shodnou registrační značku ve shodné zóně, pokud na sebe časy platnosti lístků navazují.

  Před koncem platnosti parkovacího lístku Vás aplikace upozorní na blížící se konec platnosti. Toto upozorňování můžete zapnout nebo vypnout v Nastavení.

Jak rychle koupit shodný parkovací lístek

Pro úspěšné zakoupení parkovacího lístku musí být Váš telefon připojen k internetu.

Pokud již máte parkovací lístek zakoupen a potřebujete dokoupit parkovací lístek se stejnými parametry zóny, registrační značky a délky platnosti parkovacího lístku znovu, abyste např. prodloužili čas parkování, stačí původní parkovací lístek zobrazit, např. kliknutím na ikonu zbývající doby platnosti v pravé části záhlaví aplikace, a kliknout na spodní okraj parkovacího lístku na text Zopakovat nákup.

Po potvrzení zobrazeného dotazu proběhne nákup shodného parkovacího lístku buď okamžitě bez nutnosti zadávat jakékoliv další údaje, nebo budete přesměrováni do platební brány ČSOB k zadání informací o platební kartě. Zaleží jen na tom, zda je nebo není Vaše platební karta v aplikaci uložena.

Kde najdu zakoupený parkovací lístek

Parkovací lístek zakoupený prostřednictvím SMS naleznete v doručených SMS zprávách. Bude se jednat o zprávy z telefonního čísla, které začíná číslicemi 90206… .

Parkovací lístek zakoupený prostřednictvím platební karty naleznete buď tak, že kliknete na symbol zbývajícího času platnosti, který je zobrazen ve druhé ikoně zprava v horním záhlaví aplikace nebo v menu, které zobrazíte kliknutím na symbol menu (tři bílé čárky) v levém horním rohu aplikace a zvolíte položku Poslední zakoupené.

Čas zbývající do konce platnosti zakoupeného parkovacího lístku zobrazený v horním záhlaví sčítá doby platnosti všech sousledných parkovacích lístků, tedy lístků zakoupených pro shodnou registrační značku ve shodné zóně, pokud na sebe časy platnosti lístků navazují.

Před koncem platnosti parkovacího lístku Vás aplikace upozorní na blížící se konec platnosti. Toto upozorňování můžete zapnout nebo vypnout v Nastavení.

Jak zruším aktuální propojení platební karty s aplikací ParkSimply

Chcete-li Vaší platební karty zrušit např. proto, že budete chtít pro platbu použít jinou platební kartu, zobrazte menu aplikace kliknutím na symbol menu (tři bílé čárky) v levém horním rohu aplikace a zvolte položku Nastavení.

Zde v části Moje karta klikněte na symbol popelnice. Po potvrzení zobrazeného dotazu bude aktuální uložení platební karty na bráně CSOB zrušeno.

V pravém horním rohu aplikace je zobrazen symbol platební karty, který informuje o tom, zda je nebo není platební karta na platební bráně uložena. Je-li symbol platební karty doplněn zeleným zatržítkem, znamená to, že platební karta je na platební bráně uložena. Pokud je symbol platební karty doplněn červeným křížkem, znamená to, že platební karta na platební bráně uložena není.

Jak přejmenuji uloženou platební karty

Pro změnu názvu uložené platební karty zobrazte menu aplikace kliknutím na symbol menu (tři bílé čárky) v levém horním rohu aplikace a zvolte položku Nastavení.

Zde v části Moje karta klikněte na jméno karty a zadejte nové jméno karty.

Jak odstraním uložené registrační značky

Pro smazání uložené registrační značky zobrazte menu aplikace kliknutím na symbol menu (tři bílé čárky) v levém horním rohu aplikace a zvolte položku Nastavení.

Zde v části Registrační značky klikněte v řádku registrační značky, kterou chcete odstranit, na symbol popelnice. Po potvrzení zobrazeného dotazu bude uložená registrační značka smazána.

Jak zapnout nebo vypnout upozorňování na blížící se konec platnosti parkovacího lístku

Pro zapnutí nebo vypnutí upozorňování na blížící se konec platnosti parkovacího lístku zobrazte menu aplikace kliknutím na symbol menu (tři bílé čárky) v levém horním rohu aplikace a zvolte položku Nastavení.

Zde v části Upozornění nastavte přepínač do polohy Zapnuto nebo Vypnuto v závislosti na Vámi požadovaném stavu upozorňování.

Přepínač je v poloze Zapnuto, pokud je přepínací kolečko u pravého okraje. V této pozici je přepínač podbarven zeleně. Přepínač je v poloze Vypnuto, pokud je přepínací kolečko u levého okraje. Přepínač je v této pozici podbarven bíle.

Jak udělím nebo odvolám souhlas s obchodními podmínkami

Pro udělení nebo zrušení souhlasu s obchodními podmínkami zobrazte menu aplikace kliknutím na symbol menu (tři bílé čárky) v levém horním rohu aplikace a zvolte položku Nastavení.

Zde v řádku Souhlas s obchodními podmínkami nastavte přepínač do polohy Zapnuto nebo Vypnuto v závislosti na Vámi požadovaném stavu souhlasu: Zapnuto pro udělení souhlasu, Vypnuto pro zrušení souhlasu s obchodními podmínkami.

Přepínač je v poloze Zapnuto, pokud je přepínací kolečko u pravého okraje. V této pozici je přepínač podbarven zeleně. Přepínač je v poloze Vypnuto, pokud je přepínací kolečko u levého okraje. Přepínač je v této pozici podbarven bíle.

Pokud souhlas s obchodními podmínkami není udělen, nemáme právo vám nákup parkovacího lístku zprostředkovat a nákup parkovacího lístku pomocí aplikace ParkSimply nebude možný.

Jak udělím nebo odvolám souhlas se zasíláním marketingových materiálů

Pro udělení nebo zrušení souhlasu se zasíláním marketingových materiálů zobrazte menu aplikace kliknutím na symbol menu (tři bílé čárky) v levém horním rohu aplikace a zvolte položku Nastavení.

Zde v řádku Souhlas se zasíláním marketingových materiálů nastavte přepínač do polohy Zapnuto nebo Vypnuto v závislosti na Vámi požadovaném stavu souhlasu: Zapnuto pro udělení souhlasu, Vypnuto pro zrušení souhlasu se zasíláním marketingových materiálů.

Přepínač je v poloze Zapnuto, pokud je přepínací kolečko u pravého okraje. V této pozici je přepínač podbarven zeleně. Přepínač je v poloze Vypnuto, pokud je přepínací kolečko u levého okraje. Přepínač je v této pozici podbarven bíle.

Udělení souhlasu se zasíláním marketingových materiálů je zcela dobrovolné. Pokud nám souhlas udělíte, budeme Vám občas zasílat různé informace z našeho businessu.

Jak změním telefonní číslo, pro které mají být vystavovány parkovací lístky

Pro nastavení nebo změnu telefonního čísla, pro které mají být vystavovány parkovací lístky, zobrazte menu aplikace kliknutím na symbol menu (tři bílé čárky) v levém horním rohu aplikace a zvolte položku Nastavení.

Zde v části Telefonní číslo upravte nebo vepište telefonní číslo, pro které mají být vystavovány parkovací lístky. Aby vše správně probíhalo, číslo telefonní zadejte v mezinárodním formátu (např. +420 111 222 333).

Telefonní číslo potřebujeme znát například proto, abychom byli schopni najít Vámi zakoupené parkovací lístky v případě Vašeho požadavku na vystavení zjednodušeného daňového dokladu k zakoupeným parkovacím lístkům nebo pro účely případného reklamačního řízení.

Jak získám zjednodušený daňový doklad k zakoupeným parkovacím lístkům

Vystavení zjednodušeného daňového dokladu k zakoupeným parkovacím lístkům je možné prostřednictvím internetové stránky www.parkovacilistek.cz.

Zde po výběru města, ve kterém jste zakoupili parkovací lístek, k němuž potřebujete zjednodušený daňový doklad, budete vyzváni k zadání Vašeho telefonního čísla (přesněji k zadání telefonního čísla, ke kterému byl parkovací lístek zakoupen) a hash kódu.

Hash kód naleznete v zobrazeném parkovacím lístku u pravého okraje pod záhlavím. Jedná se o skupinu znaků složených z kombinace velkých písmen, malých písmen a číslic.

Dále postupujte dle instrukcí na těchto stránkách.

Jak mohu reklamovat chybný nákup parkovacího lístku

Reklamaci nákupu parkovacího lístku můžete uplatnit prostřednictvím internetové stránky www.parkovacilistek.cz

Zde nejdříve vyberte město, ve kterém nákup parkovacího lístku proběhl nebo měl proběhnout. Po zobrazení stránky pro přihlášení do klientské části webu klikněte na odkaz Reklamace, který je umístěn v pravém dolním rohu.

Následně bude zobrazen reklamační formulář, který je potřeba vyplnit a odeslat.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě Vašich dotazů či námětů apod. nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: parksimply@globdata.cz

Co signalizuje ikona platební karty v pravém horním rohu

V pravém horním rohu aplikace je zobrazen symbol platební karty, který informuje o tom, zda je nebo není platební karta uložena na platební bráně ČSOB.

Pokud platební karta bude uložena na platební bráně , pak při platbě kartou nebude zobrazována stránka platební brány ČSOB a vy tak nebudete muset zadávat údaje o platební kartě, ale rovnou dojde k platbě prostřednictvím uložené platební karty.

Je-li symbol platební karty doplněn zeleným zatržítkem, znamená to, že platební karta je v aplikaci uložena. Pokud je symbol platební karty doplněn červeným křížkem, znamená to, že platební karta v není.

K uložení platební karty na platební bráně dojde na základě Vaší volby po první úspěšné platbě touto kartou. Data o Vaší kartě budou uložena v zabezpečeném úložišti platební brány ČSOB.

Karta je na platební bráně uložena dokud toto uložení v Nastavení nezrušíte. Zrušením uložení platební karty jsou všechny údaje a vazby ke kartě odstraněny, jako kdyby karta nikdy uložena nebyla.

Co signalizuje ikona „P“ nebo ikona s časovým údajem na tomtéž místě vpravo nahoře

Je-li zobrazena ikona parkování s nápisem „P“, pak v aplikaci není dostupný žádný platný parkovací lístek, pořízený platební kartou. Platný parkovací lístek však může být v SMS zprávě.

Je-li na tomto místě zobrazena ikona s časovým údajem, pak tento časový údaj zobrazuje čas zbývající do konce platnosti zakoupeného parkovacího lístku vytvořený jedním nebo více souslednými parkovacími lístky. Sousledné parkovací lístky jsou takové parkovací lístky, které jsou zakoupené pro shodnou registrační značku ve shodné zóně, pokud na sebe časy platnosti lístků navazují.

Po kliknutí na ikonu s časovým údajem aplikace zobrazí související platné parkovací lístky.